Pomalujmy Wrocław na lepsze. PowerEvents partnerem akcji „Magentowy Trzepak” podczas Nocy Nadodrza