Futuro Finance przekazuje wiertnicę do budowy studni w Sudanie Południowym